Sommerudstilling 2018

SOMMERUDSTILLINGENS MÅL

  1. udstille samtidskunst uden for metropolen skabt af professionelle billedkunstnere, kunstakademi-studerende og højskolens afgangshold
  2. danne netværk på tværs af ellers hierarkisk formede systemer
  3. formidlet samtidskunst i forhold til lokaliteten
  4. invitere turister og lokale beboere til at opleve kunst i dialog med en provinsby
  5. etablere samarbejde mellem kunst og erhvervsliv

Det er femte gang der afholdes en biennale i Søby med deltagelse af udenøs kunstnere. Udstillingen skabes hver gang med en særlig optik for øje, der afspejles i valget af de professionelle kunstnere som inviteres. I 2016 var de inviterede kunstnere født i 1980’erne og befandt sig midt i de hårde år, der følger akademitiden.
På SSS-2018 vil fokus ligge på kvindelige kunstnere.

BAGGRUND
Det kan synes at være ude af trit med tiden at kasse-tænke i dikotomien mænd og kvinder. At vi for længst har passeret den samtale, og at det er mere relevant at tale om kønnet som en ikke-binær størrelse og derved åbne for erfaringer fra trans, queers, kvinder, mm.

Uanset hvor enig man kan være i ovenstående, så praktiseres der en generel forskelsbehandling på den danske kunstscene, der er kønsbetinget, og ændringer sker kun, når man selv begynder at handle anderledes.
Er man synlig, kan man ses – så enkelt kan det siges.

En gennemgang af 15 kommercielle galleriers egne oplysninger viser, at godt 300 kunstnere er tilknyttet og 25% er kvinder. Med hensyn til soloudstillingerne tegner kvindelige kunstnere sig i gennemsnit for 26%.

ITil sammenligning er 40% af ministerposterne i vores nuværende regering besat af kvinder. I det danske aktiemarkeds ”superliga” C20, er 27 % af bestyrelsesposterne besat af kvinder.

Den norske politiker Gro Harlem Brundtland, dannede i 1986 sin såkaldte ”kvinderegering”, hvor 40% af ministrene var kvinder. Hun er siden citeret for, at så kunne man se at dét hverken var bedre eller dårligere.

Argumentet at man ikke kunne finde kvalificerede folk var i hvert fald aflivet.

KUNSTNERNE
På Sommerudstillingen vil deltage 50 udenøs samtidskunstnere, der spænder bredt både alders- og udtryksmæssigt. En diversitet, der betragtes som en styrke.
Mere end halvdelen er kendte aktører i museums- og gallerisammenhænge.
Øvrige deltagere: en håndfuld kunstakademi-studerende samt højskolens afgangshold.

Kurator: Susan Hinnum

Kunsthøjskolen på Ærø
Vester Møllebakke 4
5985 Søby, Ærø
Kontortid: Hverdage ml 10 - 14
Tlf.: 62 58 16 60
Forstander: Susan Hinnum
Udenfor kontortid:
Besked kan SMS' til 40 44 71 19
E-mail: info@kunstaeroe.dk