ÅRSKURSUS

Nyt kursus starter den 30 august
Efterårssemestret er på 16 uger. De fleste tager også forårssemestret med på 22 uger.
Vi optager ikke kursister udefra på forårssemestret.

 

Kunsthøjskolen på Ærø
Vester Møllebakke 4
5985 Søby, Ærø
Kontortid: Hverdage ml 10 - 14
Tlf.: 62 58 16 60
Forstander: Susan Hinnum
Udenfor kontortid:
Besked kan SMS' til 40 44 71 19
E-mail: info@kunstaeroe.dk